จัดประชุมคณะอนุกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพ์พนักงานธนาคารออมสิน GSB COOP

ประชุมคณะอนุกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพ์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
ครั้งที่1/2561
วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
ณ โรงแรม สุดา พาเลซ อิมทามระ กรุงเทพฯ

Meeting GSB COOP

SudaPalace Hotel โรงแรม สุดา พาเลซSuda Palace Hotel
โรงแรม สุดา พาเลซ ใก้ลแยกสะพานควาย
เดินทางสะดวก ใกล้สี่แยกสะพานควาย , สถานนีรถไฟฟ้า BTS
ตลาดนัดจตุจักร , ตลาด อ.ต.ก , จตุจักรกรีน JJ Green
JJMall เจ.เจ.มอลล์ , Big c สะพานควาย

SudaPalace Hotel โรงแรม สุดา พาเลซ